Producció

Durant els 55 anys d’existència de IN. Vilassarenca hem anat augmentant la nostra capacitat de producció, augmentant la nostra superfície i el nostre parc de màquines. Actualment, les nostres instal·lacions consten de més de 15000 m² i amb 9 màquines d’injecció de diferent tonatge d’alumini a alta pressió. A causa d’aquest parc de màquines tenim la capacitat de fabricar 13.380.000 peces a l’any.

La nostra companyia en xifres

Durant els últims 5 anys hem anat implementant canvis en la nostra cadena de subministrament que ens fan ser més productius i eficients en tots els processos.

Màquines

Actualment, In. Vilassarenca consta d’un parc de 9 màquines i 4 forns fusors.

Injecció

Durant aquests últims anys hem anat optimitzant el nostre procés de fabricació i avui dia injectem 60.000 peces diàries.

Vibrat

Des que es va decidir internalitzar aquest procés, la companyia ha anat buscant les millores suficients per no externalitzar aquest procés i fer-ho des de les nostres instal·lacions, així doncs, millorant la capacitat de producció un 10% cada any.

Oficina tècnica

La nostra oficina tècnica, en col·laboració amb els nostres clients i proveïdors, desenvolupa totes les eines necessàries per millorar el disseny del producte i el seu procés productiu.

Qualitat

Disposem de la tecnologia més avançada i programaris més moderns per al control de qualitat de tota la producció: Revisió tridimensional CMM, Control RX de porositat i Mesura 3D.