Components Automòbil

Alumini injectat per al sector automoció

Peces d’alt component tècnic per a diferents aplicacions a l’automòbil, sense necessitat de fases afegides de mecanització final.
heat-sink-componentes-automovil

Heat sink

És un intercambiador de calor que transfereix la calor generada per un dispositiu electrònic o mecànic a un altre mitjà, permetent així la regulació de la temperatura del dispositiu on va integrat a nivells òptims per al seu correcte funcionament.

Motor Bracket

Suports estructurals que uneixen components entre ells, amb carrosseria o amb el motor del vehicle, facilitant així el muntatge previ fora del vehicle de conjunts com motor d’aire condicionat, motor del neteja parabrises, alternador, etc.

motor-bracket-componentes-automovil
pivot-housing-for-wiper-systems-componentes-automovil

Pivot Housing for Wiper Systems

Els pivot housing són components que realitzen la funció de transmissió de moviment entre els components d’un sistema de neteja parabrises d’un vehicle.
Les toleràncies de fabricació són molt estrictes, la transmissió de moviment s’ha de realitzar amb eficiència, evitant esforços dels motors, així mateix s’eviten desgasts prematurs del sistema, sorolls i vibracions.

Multimèdia

Les carcasses multimèdia, a part de ser utilitzades com a protectors, és on es realitzen els muntatges de plaques electròniques dels conjunts multimèdia dels vehicles, àudio, vídeo, GPS, etc. També realitzen la funció de dissipadors de calor i això fa que les plaques electròniques no s’escalfin i tinguin un major rendiment i durabilitat.

multimedia-componentes-automovil
electric-gear-housings-componentes-automovil

Electric Gear Housing

Aquests components per a motors de neteja parabrises són part fonamental d’aquests conjunts. Gràcies a les estrictes toleràncies de fabricació, aquestes carcasses fan que el rendiment del motor en la transmissió de moviment sigui molt eficient i silenciós.

Producció

Les nostres instal·lacions consten de més de 15000 m2 i amb 9 màquines d'injecció de diferent tonatge d'alumini a alta pressió.

Oficina tècnica

La nostra oficina tècnica, en col·laboració amb els nostres clients i proveïdors, desenvolupa totes les eines necessàries per millorar el disseny del producte i el seu procés productiu.

Qualitat

Disposem de la tecnologia més avançada i programaris més moderns per al control de qualitat de tota la producció: Revisió tridimensional CMM, Control RX de porositat i Mesura 3D.

Contacte’ns

Truca’ns al (+34 ) 935 902 890